Тобы Пән атауы Оқытушы Аудитория
Авторлар Атауы
1 Д.Х.Қозыбаев, Ә.Ж.Тәңірбергенов, К.Ш.Бейсенбаева ЭЛЕМЕНТАР МАТЕМАТИКА
2 Т.Туканаев, А.Ж.Тәңірбергенов Анықталған интегралдың геометрияда және механикада қолданулары
3 Д.Туканаев, Ә.Ж.Тәңірбергенов АНАЛИТИКАЛЫҚ ГЕОМЕТРИЯ
4 Р.Ж.Наурызбаев, Д.Туканаев, Ә.Ж.Тәңірбергенов ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ГЕОМЕТРИЯ
5 А.А.Адамов, А.Ж.Тәңірбергенов ИНФОРМАТИКА
6 Д.Х.Қозыбаев, Ә.Ж.Тәңірбергенов МАТЕМАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУҒА КІРІСПЕ
7 Д.Туканаев, А.Ж.Танирбергенов АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
8 Д.Туканаев, А.Ж.Танирбергенов ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА
9 Д.Туканаев, А.Ж.Танирбергенов ГЕОМЕТРИЯ ВЕКТОРНЫХ ПРОСТРАНСТВ
10 Д.Туканаев, А.Ж.Танирбергенов ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ