Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз
1 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
1 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
1 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
1 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
1 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
1 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
1 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
1 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
1 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
1 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
1 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
1 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
1 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
1 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
1 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
1 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
1 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
1 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
1 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
1 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
1 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
1 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
1 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
1 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
1 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
1 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
1 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
1 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
1 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
1 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
1 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
1 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
1 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
1 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
1 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
1 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
1 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
1 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
1 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
1 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
1 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
2 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
2 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
2 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
2 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
2 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
2 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
2 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
2 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
2 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
2 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
2 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
2 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
2 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
2 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
2 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
2 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
2 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
2 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
2 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
2 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
2 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
2 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
2 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
2 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
2 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
2 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
2 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
2 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
2 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
2 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
2 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
2 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
2 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
2 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
2 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
2 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
2 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
2 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
2 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
2 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
2 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
3 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
3 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
3 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
3 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
3 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
3 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
3 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
3 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
3 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
3 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
3 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
3 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
3 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
3 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
3 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
3 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
3 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
3 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
3 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
3 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
3 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
3 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
3 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
3 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
3 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
3 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
3 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
3 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
3 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
3 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
3 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
3 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
3 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
3 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
3 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
3 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
3 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
3 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
3 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
3 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
3 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
4 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
4 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
4 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
4 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
4 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
4 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
4 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
4 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
4 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
4 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
4 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
4 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
4 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
4 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
4 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
4 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
4 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
4 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
4 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
4 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
4 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
4 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
4 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
4 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
4 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
4 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
4 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
4 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
4 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
4 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
4 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
4 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
4 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
4 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
4 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
4 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
4 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
4 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
4 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
4 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
4 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
5 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
5 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
5 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
5 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
5 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
5 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
5 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
5 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
5 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
5 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
5 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
5 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
5 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
5 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
5 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
5 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
5 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
5 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
5 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
5 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
5 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
5 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
5 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
5 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
5 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
5 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
5 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
5 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
5 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
5 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
5 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
5 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
5 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
5 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
5 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
5 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
5 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
5 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
5 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
5 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
5 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
6 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
6 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
6 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
6 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
6 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
6 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
6 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
6 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
6 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
6 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
6 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
6 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
6 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
6 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
6 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
6 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
6 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
6 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
6 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
6 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
6 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
6 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
6 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
6 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
6 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
6 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
6 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
6 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
6 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
6 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
6 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
6 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
6 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
6 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
6 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
6 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
6 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
6 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
6 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
6 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
6 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
7 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
7 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
7 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
7 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
7 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
7 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
7 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
7 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
7 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
7 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
7 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
7 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
7 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
7 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
7 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
7 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
7 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
7 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
7 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
7 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
7 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
7 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
7 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
7 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
7 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
7 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
7 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
7 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
7 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
7 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
7 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
7 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
7 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
7 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
7 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
7 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
7 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
7 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
7 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
7 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
7 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
8 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
8 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
8 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
8 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
8 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
8 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
8 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
8 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
8 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
8 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
8 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
8 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
8 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
8 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
8 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
8 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
8 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
8 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
8 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
8 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
8 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
8 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
8 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
8 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
8 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
8 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
8 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
8 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
8 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
8 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
8 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
8 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
8 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
8 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
8 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
8 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
8 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
8 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
8 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
8 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
8 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
9 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
9 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
9 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
9 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
9 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
9 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
9 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
9 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
9 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
9 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
9 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
9 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
9 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
9 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
9 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
9 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
9 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
9 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
9 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
9 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
9 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
9 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
9 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
9 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
9 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
9 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
9 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
9 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
9 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
9 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
9 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
9 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
9 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
9 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
9 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
9 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
9 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
9 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
9 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
9 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
9 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
10 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
10 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
10 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
10 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
10 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
10 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
10 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
10 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
10 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
10 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
10 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
10 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
10 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
10 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
10 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
10 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
10 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
10 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
10 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
10 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
10 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
10 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
10 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
10 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
10 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
10 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
10 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
10 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
10 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
10 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
10 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
10 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
10 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
10 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
10 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
10 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
10 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
10 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
10 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
10 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
10 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
11 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
11 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
11 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
11 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
11 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
11 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
11 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
11 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
11 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
11 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
11 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
11 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
11 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
11 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
11 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
11 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
11 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
11 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
11 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
11 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
11 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
11 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
11 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
11 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
11 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
11 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
11 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
11 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
11 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
11 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
11 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
11 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
11 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
11 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
11 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
11 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
11 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
11 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
11 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
11 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
11 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
12 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
12 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
12 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
12 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
12 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
12 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
12 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
12 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
12 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
12 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
12 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
12 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
12 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
12 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
12 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
12 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
12 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
12 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
12 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
12 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
12 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
12 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
12 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
12 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
12 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
12 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
12 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
12 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
12 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
12 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
12 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
12 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
12 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
12 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
12 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
12 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
12 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
12 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
12 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
12 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
12 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
13 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
13 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
13 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
13 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
13 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
13 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
13 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
13 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
13 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
13 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
13 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
13 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
13 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
13 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
13 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
13 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
13 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
13 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
13 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
13 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
13 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
13 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
13 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
13 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
13 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
13 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
13 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
13 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
13 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
13 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
13 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
13 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
13 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
13 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
13 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
13 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
13 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
13 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
13 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
13 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
13 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
14 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
14 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
14 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
14 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
14 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
14 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
14 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
14 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
14 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
14 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
14 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
14 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
14 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
14 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
14 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
14 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
14 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
14 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
14 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
14 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
14 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
14 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
14 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
14 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
14 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
14 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
14 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
14 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
14 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
14 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
14 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
14 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
14 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
14 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
14 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
14 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
14 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
14 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
14 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
14 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
14 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
15 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
15 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
15 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
15 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
15 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
15 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
15 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
15 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
15 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
15 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
15 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
15 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
15 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
15 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
15 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
15 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
15 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
15 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
15 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
15 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
15 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
15 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
15 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
15 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
15 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
15 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
15 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
15 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
15 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
15 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
15 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
15 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
15 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
15 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
15 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
15 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
15 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
15 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
15 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
15 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
15 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
16 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
16 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
16 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
16 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
16 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
16 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
16 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
16 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
16 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
16 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
16 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
16 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
16 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
16 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
16 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
16 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
16 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
16 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
16 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
16 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
16 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
16 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
16 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
16 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
16 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
16 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
16 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
16 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
16 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
16 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
16 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
16 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
16 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
16 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
16 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
16 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
16 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
16 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
16 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
16 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
16 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
17 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
17 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
17 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
17 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
17 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
17 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
17 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
17 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
17 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
17 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
17 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
17 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
17 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
17 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
17 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
17 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
17 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
17 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
17 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
17 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
17 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
17 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
17 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
17 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
17 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
17 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
17 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
17 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
17 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
17 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
17 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
17 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
17 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
17 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
17 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
17 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
17 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
17 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
17 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
17 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
17 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз
18 04.05.2021 10.00 В005-5401-20-02 Аналитикалық геометрия Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
19 04.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
20 04.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
21 04.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
22 04.05.2021 10.00 В3-60300-03 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
23 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
24 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
25 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
26 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
27 04.05.2021 08.00 11 Инклюзивное образование(англ.) Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы ???
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз
28 06.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Туканаев Турар
29 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-03 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
30 06.05.2021 10.00 B3-10900-01 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
31 06.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математикалық логика және дискретті математика Қасымқанұлы Бөрібай Байсалов Ержан Рахметтоллаевич
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
32 08.05.2021 10.00 В009-1509-20-02 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
33 08.05.2021 10.00 В005-5401-20-01 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
34 11.05.2021 10.00 B3-10900-04 (англ) 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.) Абуталипова Шынар Узбековна Науразбекова Алтынгуль Сериковна
35 11.05.2021 10.00 М010-1508-20-04 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.) Байсалов Ержан Рахметтоллаевич Башеева Айнур Орынбасаровна
36 11.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
37 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
38 11.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Сарсекеев Абдрахман Сапарович
39 11.05.2021 10.00 B3-10900-01 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Бекенов Махсут Искандерович
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
40 12.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Ольга Ивановна Журавлева Дюсембина Жанар Какенқызы
41 12.05.2021 10.00 D092-5401-20-01 Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері Науразбекова Алтынгуль Сериковна Абуталипова Шынар Узбековна
42 12.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Қасымқанұлы Бөрібай Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
43 13.05.2021 10.00 B3-70500-07 (ЭОП) Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері Наурызбаев Руслан Жұмабайұлы Бейсенбаева Кулайша Шертаевна
44 13.05.2021 10.00 B009-1509-19-02 Математиканы оқыту әдістемесі Башеева Айнур Орынбасаровна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
45 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Дюсембина Жанар Какенқызы Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
46 13.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі Ольга Ивановна Журавлева Муталип Риза
47 13.05.2021 10.00 B3-10900-03 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
48 13.05.2021 10.00 В3-60300-02 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Туканаев Турар
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
49 14.05.2021 10.00 В005-5401-20-05 Аналитическая геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
50 14.05.2021 10.00 B3-10900-02 Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі Қасымқанұлы Бөрібай Сарсекеев Абдрахман Сапарович
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
51 15.05.2021 10.00 B3-60100-01 Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері Бейсенбаева Кулайша Шертаевна Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна
52 15.05.2021 10.00 В005-5401-20-03 Аналитикалық геометрия Муталип Риза Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
53 17.05.2021 10.00 М010-1509-20-02 Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары Бекенов Махсут Искандерович Қасымқанұлы Бөрібай
54 17.05.2021 10.00 B3-10900-02 9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері Ольга Ивановна Журавлева Башеева Айнур Орынбасаровна
55 17.05.2021 10.00 B3-10900-03 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері Сарсекеев Абдрахман Сапарович Тәңірбергенов Әділбек Жұматайұлы
56 17.05.2021 10.00 В3-60300-01 Тензорлық талдау және математикалық логика Джандигулов Абдыгали Реджепович Дюсембина Жанар Какенқызы
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
57 19.05.2021 10.00 М010-1509-20-01 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Башеева Айнур Орынбасаровна
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
58 20.05.2021 10.00 В009-1509-20-03 Сызықты алгебра Дуйсенгалиева Бибинур Амыркановна Мырзакулова Жайдары Ратбайкызы
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория
Мерзімі Уақыты Топ Пән атауы Оқытушы Тәуелсіз Аудитория