1.04.05.2021.Аналитикалық геометрия
2.06.05.2021.Ақпараттық қауіпсіздікті ұйымдастырушылық және құқықтық тұрғыдан қамтамасыз ету
3.13.05.2021. Ақпаратты қорғаудың теориялық-сандық әдістері
4.04.05.2021.Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі(ағыл.)
5.11.05.2021.9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері(ағыл.)
6.11.05.2021.Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары(ағыл.)
7.06.05.2021. Математиканы оқыту әдістемесі
8.13.05.2021. Математиканы оқыту әдістемесі
9.06.05.2021.9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері
10.11.05.2021.9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері
11.15.05.2021.Сандар теориясы және шифрлау алгоритмдері
12.17.05.2021.Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары
13.08.05.2021.Сызықты алгебра
14.19.05.2021.Сызықты алгебра
15.20.05.2021.Сызықты алгебра
16.11.05.2021.Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі
17.13.05.2021.Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі
18.11.05.2021.Жазықтықтағы және кеңістіктегі фигураларды кескіндеу есептерін шешу әдістемесі
19.12.05.2021. 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері
20.13.05.2021.Орта буын сыныптарға арналған олимпиада есептерін шешудің әдістемесі
21.17.05.2021.9-11 сыныптардың мектеп математика курсының теориялық негіздері
22.08.05.2021.Аналитикалық геометрия
23.14.05.2021.Аналитическая геометрия
24.15.05.2021.Аналитикалық геометрия
25.12.05.2021.Алгебралардың полиномиалды тепе-теңдіктері
26.04.05.2021. 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері
27.17.05.2021. 9-11 сыныптарда есептерді шешудің әдістемелік негіздері
28.04.05.2021.Математикалық логика және дискретті математика
29.06.05.2021.Математикалық логика және дискретті математика
30.11.05.2021.Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі
31.12.05.2021.Алгебра, геометрия және логиканың фундаменталды сұрақтары
32.13.05.2021.Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі
33.14.05.2021.Олимпиада және стандартты емес есептерді шығару әдістемесі
34.04.05.2021.Тензорлық талдау және математикалық логика
35.13.05.2021.Тензорлық талдау және математикалық логика
36.17.05.2021.Тензорлық талдау және математикалық логика
37.04.05.2021. Инклюзивное образование(англ.)
38.04.05.2021. Инклюзивное образование(англ.)
39.04.05.2021. Инклюзивное образование(англ.)
40.04.05.2021. Инклюзивное образование(англ.)
41.04.05.2021. Инклюзивное образование(англ.)