Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ. Механика-метаматика факультеті

Білім беру саласы: 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Оқыту бағыты: 6В063 - Ақпараттық қауіпсіздік

Білім беру бағдарламалар тобы: В058 - Ақпараттық қауіпсіздік

Білім беру бағдарламалар атауы: 6В06307 – Криптология

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты: Ақпараттық технологиялар саласында кәсіби біліктілігі бар, ақпаратты қорғаудың математикалық әдістерін білетін, криптографиялық алгоритмдерді талдаудың заманауи әдістерін білетін бакалаврды дайындау.

  • Лауазымдар тізімі: Математик-криптограф; Криптоалгоритмдерді әзірлеуші; Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеуші; Бағдарламалық қамтамасыз етуді тестілеущі; Компьютерлік желінің ажминистраторы; Компьютерлік қауіпсіздік маманы.

  • Кәсіби қызмет саласы: Ақпараттық ортадағы қатерлерге қарсы зиянды бағдарламалық-техникалық және ақпараттық әсерден компьютерлік жүйелерден ақпараттарды қорғауға арналған құралдар мен жүйелерді әзірлеуге және қолдануға байланысты бірқатар мәселелерді қамтитын ғылым, технология және технологиялардың аясы. 

Оқу мерзімі: 4 - жыл

Ерекшелігі: Эксперименталды, ақпаратты қорғаудың математикалық әдістеріне, криптографияға байланысты пәндерге басымдылық беріледі (яғни, математик-криптографты дайындаймыз)