БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ


Білім беру саласы: 6B01 Педагогикалық ғылымдар

Оқыту бағыты: 6B015 - Жаратыластану ғылымдары бойынша мұғалімдер даярлау

Білім беру бағдарламалар тобы: В009 Математика мұғалімдерін даярлау

Білім беру бағдарламалар атауы: 6В01508 - Математика мұғалімдерін даярлау

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қысқартылған мерзімде (3 жыл) қазіргі заманғы педагогика, математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі саласында кәсіби құзыреттіліктерге ие, жаңартылған білім беру бағдарламасын жүзеге асыруға теориялық білімі мен практикалық дағдылары бар, педагогикалық және басқару қызметін ұйымдастырудағы оқытудың заманауи технологияларын қолдана алатын (соның ішінде STEM, Robotics) бакалаврларды даярлау

  • Лауазымдар тізімі: Түрлі білім беру ұйымдарында математика мұғалімі; педагог-модератор; педагог-эксперт; педагог-зерттеуші; педагог-мастер.

  • Кәсіби қызмет саласы: Білім және ғылым. 

Оқу мерзімі: 3 - жыл

Ерекшелігі: Қолданыстағы, мектеп мұғалімдерін даярлауға арналған


Білім беру саласы: 6B01 Педагогикалық ғылымдар

Оқыту бағыты: 6B015 - Жаратыластану ғылымдары бойынша мұғалімдер даярлау

Білім беру бағдарламалар тобы: В009 Математика мұғалімдерін даярлау

Білім беру бағдарламалар атауы: 6В01509 – Математика

  • Білім беру бағдарламасының мақсаты: Қазіргі заманғы педагогика, математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі саласында кәсіби құзыреттілікке ие, заманауи ақпараттық технологияларды білетін, жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін теориялық білімге және практикалық дағдыларға, сондай-ақ зерттеу қызметінің дағдыларына ие бакалаврды даярлау.

  • Лауазымдар тізімі: Түрлі білім беру ұйымдарында математика мұғалімі; педагог-модератор; педагог-эксперт; педагог-зерттеуші; педагог-мастер.

  • Кәсіби қызмет саласы: Білім және ғылым. 

Оқу мерзімі: 4 - жыл

Ерекшелігі: Қолданыстағы, мектеп мұғалімдерін даярлауға арналған